How climate change affects LGBTIQ+ community?

World map in pride colors

How are climate change and LGBTIQ+ community related? If you don’t know or you would like to learn more, this blog post is for you!  It is already a well known fact that climate change will affect us all globally. However, it will not treat us equally. The impacts of climate change will be most … Lue lisää

Mitä hiilineutraalius tarkoittaa?

Hiilineutraalius on kaikkien huulilla, mutta mitä hiilineutraalius tarkoittaa? Tarve hiilineutraaliuuteen on peräisin ilmastotieteestä. Jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajoittaa 1,5 celsius-asteeseen esiteollisesta ajasta, täytyy globaalien kasvihuonekaasupäästöjen vähentyä 45 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi ihmiskunnan tulee saavuttaa nettonollapäästöt 2050 ja olla ilmastonegatiivinen vuosisadan loppupuolisko. Nettonollapäästöt tarkoittavat sitä, että aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen ja päästönielujen sitomien kasvihuonekaasupäästöjen … Lue lisää

Ympäristövastuu ja ympäristöön liittyvät toimet koetaan selkeimmiksi tavoiksi aloittaa vastuullisuustyö yrityksissä

Auringonlasku

Ympäristövastuu ja ympäristöön liittyvät toimet sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen näkyvät yhä useamman yrityksen arjessa. Miten yritykset suhtautuvat ympäristövastuuseen ja sen toteuttamiseen? Cristina Herrera toteutti UseLessille aihetta selvittävän kysely-ja haastattelututkimuksen osana Metropolian muotoilun YAMK-opinnäytetyötään. Tutkimukseen* pystyi osallistumaan nettipohjaisen kyselyn ja puolistrukturoitujen, henkilökohtaisten haastattelujen kautta. Tiivistimme toteutetun tutkimuksen lopputulokset alle.  Ympäristövastuu ja ympäristöön liittyvät toimet koetaan selkeimmäksi tavaksi … Lue lisää

Kohtuullisen minimikulutuksen hiilijalanjälki – Case Takuusäätiö

Pölyttävä kukka

Mistä elämisen hiilijalanjälki koostuu, ja miten iso se on, kun kuluttaa vain kohtuullisen minimin verran? Toteutimme Takuusätiön ja Marttaliiton Rahat riittää -hankkeelle hiilijalanjälkilaskurin, jonka avulla voidaan karkealla tasolla laskea kohtuullisen minimikulutuksen hiilijalanjälki elämän eri osa-alueilla. Rahat riittää -hankkeen tavoitteena on kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevän ja selviytymistä tukevan talousosaamisen vahvistaminen. Kohtuullisen minimikulutuksen hiilijalanjälki – miten ja miksi? Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on … Lue lisää

5 syytä, miksi hiilijalanjälki kannattaa laskea

Metsämaisema

Hiilijalanjälkilaskenta on tehokas työkalu, jonka avulla yrityksen resurssit voidaan kohdistaa oikeisiin toimintoihin kestävämmän liiketoiminnan edistämiseksi. Kokosimme viisi syytä, miksi yrityksen ja tuotteiden tai palveluiden hiilijalanjälki kannattaa laskea.  1. Oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen onnistuu, kun merkittävimmät päästölähteet on tunnistettu. Tarkkoja ja luotettavia päästövähennystoimenpiteitä ei voida suunnitella ilman ajantasaista ja luotettavaa tietoa nykytilasta. Nykytilan selvittäminen mahdollistaa kustannustehokkaat … Lue lisää

Matkailun hiilijalanjälki: Case Everfells – erä-ja luontomatkailu Suomessa

Metsämaisema

Yhä useampi kuluttaja on kiinnostunut jokapäiväisen kulutuksensa hiilijalanjäljestä. Vaatimukset ovat herättäneet myös yritykset pohtimaan omaa ilmastokuormaansa. Keskustelua käydään monilla toimialoilla; se on ollut vilkasta myös matkailualalla, johon liittyen nähdään lentomatkustamisen päästöjen olevan merkittävin kertaluontoinen piikki suomalaisten kulutuksen hiilijalanjäljessä. Entä mistä muodostuu matkailun hiilijalanjälki kotimaisen erä- ja luontomatkailun kohdalla?  Everfells – helppoja luontoelämyksiä UseLess Company rakensi suomalaiselle … Lue lisää

Mikä on hiilijalanjälki? Mitä tilaat kun ostat hiilijalanjälkilaskentaa?

Metsämaisema

Ilmastokriisi on tosiasia ja meillä kaikilla on iso rooli sen hillitsemisessä. Jotta yrityksen ilmastovaikutuksia voidaan vähentää, on laadukas hiilijalanjälkilaskenta tärkeää. Kokosimme listan hiilijalanjälkilaskentaan liittyvistä keskeisistä kysymyksistä vastauksineen päätöksenteon tueksi. Mikä on hiilijalanjälki? Hiilijalanjälki tarkoittaa yrityksen, organisaation, toiminnan tai tuotteen elinkaarensa aikana aiheuttamaa ilmastokuormaa. Hiilijalanjälki sisältää hiilidioksidin lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasut, kuten metaanin ja typpioksiduulin. … Lue lisää

BLACK FRIDAYN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT – Mikä on verkkoshoppailun hiilijalanjälki?

Ostoskärryt

Black Fridayta vietetään kiitospäivän jälkeisenä eli marraskuun neljäntenä perjantaina. Päivä tunnetaan ennen kaikkea siitä, että se aloittaa jouluun saakka kestävän kulutussyklin, yleensä huomattavan suurilla alennusmyynneillä. Black Friday onkin lyhyessä ajassa noussut yhdeksi Suomen suurimmista myyntipäivistä.  Vaikka yleinen trendi näyttääkin siltä, että vuosi 2019 voi rikkoa aiempien vuosien ennätyksiä, Black Friday herättää myös enenevässä määrin vastustusta. … Lue lisää

Ruokavalion hiilijalanjälkilaskuri – näin paljon sinä voisit säästää päästöjä ja rahaa!

Ruokalautanen

Olemme aiemmin kirjoittaneet kolme blogikirjoitusta henkilökohtaisen hiilibudjetin käsitteestä  (Henkilökohtainen hiilibudjetti avuksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä,  Mihin tarvitaan hiilibudjettia kun meillä on hiilijalanjälki? ja Hiilibudjetti – voisiko se olla mahdollista?). Rakensimme laskurin, jolla voit arvioida pientenkin muutosten vaikutuksen ruokavaliosi hiilijalanjälkeen. Iso osa muutoksista säästää myös rahaa! Laskuri keskittyy ruokavalion proteiinilähteisiin, koska niistä erityisesti rakentuu ruokavalion hiilijalanjälki.  Ruokavalion hiilijalanjälki – mitä laskuri … Lue lisää

Kuusi tulokulmaa kestävän kehityksen ratkaisemiseksi – Agenda 2030

Sustainable development goals logo

Kestävä kehitys on Suomessa laajasti hyväksytty ajatus, ja YK:n Agenda2030-tavoitteiden toteutusta kannatetaan yleisellä tasolla. Kestävän kehityksen edistämisen vaikeutena on kuitenkin tavoitteiden laaja-alaisuus ja pitkä aikajänne, minkä takia toimivat ratkaisut jäävät kovin helposti lyhyemmän aikavälin intressien jalkoihin. Keväällä julkaistu arviointiraportti esitti, että Suomen valtion tämänhetkiset toimet eivät vielä luo uskottavaa polkua Agenda2030-tavoitteiden saavuttamiseksi. Kestävyyskriisien hoitamiseen tarvitaan uusia … Lue lisää