Laaja yrityksen hiilijalanjälkilaskenta – Case Finnish Design Shop

Pohdituttaako yrityksen hiilijalanjälkilaskenta? Puhututtavatko yrityksenne ilmastovaikutukset? Nyt on oiva tilaisuus ottaa oppia maailman suurimmasta pohjoismaisen designin verkkokaupasta – Finnish Design Shopista! Tämä turkulaislähtöinen yritys toimittaa korkealaatuisia ja aikaakestäviä design-tuotteita ympäri maailman ja on jo usean vuoden ajan yltänyt tavoittelemaansa 40 prosentin vuosittaiseen kasvuun. Liiketoiminnan kasvattamisen lisäksi heidän vastuullinen tiiminsä oli yhteistyömme alusta asti kiinnostunut toteuttamaan laajan yrityksen hiilijalanjälkilaskenta -projektin, joka mahdollistaa syvällisen ymmärryksen saavuttamisen toiminnan todellisista ilmastovaikutuksista.

Projektin kartoitusvaiheessa kävi nopeasti selväksi, että Finnish Design Shopin omasta toiminnasta syntyvät Scope 1 & 2 -päästöt ovat oletettavasti matalat, sillä he olivat tehneet useita määrätietoisia toimenpiteitä näiden päästöjen leikkaamiseksi. Tämän vuoksi arvioimme, että suurin osa Finnish Design Shop -organisaation päästöistä syntyy yrityksen arvoketjussa, joita kutsutaan Scope 3 -päästöiksi. Näihin vaikuttaminen on työläämpää ja hitaampaa, mikä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niitä kannattaisi laskea ja seurata.

Me UseLess Companylla kannustamme organisaatioita selvittämään laajasti oman arvoketjunsa päästöt, koska tällöin tiedetään: 

  • mistä päästöt syntyvät,
  • mihin on realistista yrittää vaikuttaa, 
  • mistä päästöjä on mahdollista vähentää.

Jos päästöjen vähentäminen on yritykselle strategisesti tärkeää, voidaan tätä uutta ymmärrystä hyödyntää tehokkaasti yrityksen liiketoiminnassa esimerkiksi tavaran- ja palvelutoimittajien kilpailutuksissa ja markkinoinnissa. 

Projektin yhteistyöhenkilömme, Finnish Design Shopin vastuullisuuskoordinaattori Evie Kivi kuvasi, että organisaation hiilijalanjäljen selvittäminen oli yksi tärkeä askelmerkki heidän päivitetyssä vastuullisuusstrategiassaan. Strategian vahvana ajurina ja organisaation vastuullisuuden visiönäärinä on alusta asti toiminut yrityksen toimitusjohtaja Teemu Kiiski, ja tavoitteessa häntä on tukenut operatiivinen johtaja Reetta Noukka. Me UseLessilla olemme nähneet, että johdon sitoutuneisuudella ilmastotavoitteisiin on iso – ja jopa ratkaiseva – merkitys. Ilman johdon sitoutuneisuutta ilmastotavoitteiden asettaminen tai päästöjen vähentäminen on huomattavasti työläämpää, ja joskus valitettavasti jopa mahdotonta. Datalähtöinen päätöksenteko ohjaa laajasti Finnish Designin toimintaa, ja hiilijalanjäljen selvittäminen palveli myös tätä tarkoitusta. Meidän mielestämme tämä on erittäin viisas ratkaisu, sillä liiketoimintapäätösten tavoin organisaation ilmastopäätökset kannattaa perustaa laskelmiin, jotta niitä voidaan aidosti ymmärtää, mitata ja seurata.

Miksi Finnish Design Shop valitsi juuri UseLess Companyn kumppanikseen yrityksen hiilijalanjälki -projektiinsa?

Evie Kivi kuvasi päätöksen perustuneen seuraaviin seikkoihin:

  • UseLessilla oli aito halu ymmärtää Finnish Design Shopin liiketoimintaa ja siihen liittyviä tarpeita syvemmin
  • tarjous oli selkeä ja puhuttiin samaa kieltä alusta asti
  • yrityksiä yhdisti aito halu tehdä asiat hyvin, oikein ja vastuullisesti.

Projektin päätyttyä Evie tuumasi, että he saivat sen, mitä olivat lähteneet hakemaan; dataa ja ilmastoymmärryksen kasvattamista omassa organisaatiossaan. Asiakkaalla on myös iso rooli hiilijalanjälkilaskentaprojektin onnistumisessa, sillä erityisesti ensimmäisessä hiilijalanjälkilaskennassa tiedonkeruuvaihe saattaa tuntua työläältä. Hyvällä koordinoinnilla ja tarkkuudella, joka Finnish Design Shopilla oli ilmiömäistä, tästäkin vaiheesta päästään aina yli, ja varsinainen laskentavaihe pääsee käyntiin.

Finnish Design Shop haluaa kannustaa kaikkia yrityksiä selvittämään oman hiilijalanjälkensä ja hankkimaan dataa ilmastopäätöstensä tueksi. Organisaatioissa saatetaan miettiä, kuinka laskentaan tehtävät investoinnit saadaan muutettua rahaksi, mutta perusteltuja ilmastotoimia tai vastuullista viestintää ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä ilman ymmärrystä oman toiminnan kokonaisvaikutuksista, Evie Kivi näkee. Me allekirjoitamme nämä ajatukset täysin. Lisäksi me UseLessilla vahvasti uskomme, että tulevaisuuden voittajia ovat ne yritykset, jotka toimivat vastuullisesti jo nyt – myös ilmastoasioissa!

Täältä löydät lisävinkkejä siihen miksi yritysten kannattaa laskea oma hiilijalanjälkensä ja miten se tapahtuu käytännössä!

Jätä kommentti