Devaaja – tiedätkö miten pienentää sovelluksesi hiilijalanjälkeä?

Kun puhutaan hiilijalanjäljestä ja sen pienentämisestä, puhutaan usein esimerkiksi liikkumisesta, ruokavalioista, asumisesta tai hankinnoista. Nämä muodostavat kyllä suurimman osan kotitalouksien hiilijalanjäljestä, ja monia näistä voidaankin soveltaa yrityksen toiminnan ja työntekijöiden hiilijalanjälkeen, mutta mistä sovelluksen hiilijalanjälki ylipäätään muodostuu?

Ohjelmisto, sovellus tai applikaatio. Mobiili, natiivi tai webbi. Sovelluksia on hyvin monenlaisia, sekä toteutuksellisesti että käyttötarkoituksellisesti. Toinen sovellus voi näyttää käyttäjälle vain yksinkertaista näkymää tietokannasta löytyvän datan perusteella, toinen voi vaikkapa prosessoida 4k videokuvaa, ja kolmannella käyttäjä voi soittaa videopuheluita ympäri maailmaa. Sovelluksen käyttötarkoitus määrittelee omalta osaltaan sitä, minkälaisia resursseja sovellus kuluttaa. Näitä voidaan sitten toteutuksessa pyrkiä optimoimaan.

Mistä sovelluksen hiilijalanjälki muodostuu?

Usein sovellukseen liittyy ainakin nämä kolme osa-aluetta:

  • Päätelaite
  • Verkkoliikenne
  • Palvelin

Päätelaite

Päätelaitteena voi toimia esimerkiksi tietokone tai älypuhelin. Päätelaitteen hiilijalanjälkeen vaikuttaa laitteen valmistuksen hiilijalanjäljen ja käyttöiän lisäksi laitteen energiankulutus. Esimerkiksi tietokoneen energiankulutus voi olla helposti yli 100 kertainen verrattuna älypuhelimeen.

Verkkoliikenne

Päätelaitteelle siirretään palvelimelta usein erilaista dataa. Datan siirron hiilijalanjäljessä tulee ottaa huomioon infrastruktuuri ja energiankulutus. Dataa voi olla tarve siirtää hyvin erilaisia määriä eri käyttötapauksissa. Dataa voidaan myös siirtää kaukaa tai läheltä, jolloin suurempi tai pienempi osa IP-runkoverkosta kuormittuu siirrosta.

Palvelin

Palvelin voi nykyään olla häilyvä käsite. Yritysten omat konesalit ovat entistä harvinaisempia, ja serverless-ratkaisuiden yleistyessä jopa virtuaalipalvelimet jäävät usein tarpeettomiksi. Myös palvelimen tapauksessa valmistuksen hiilijalanjälki ja laitteen käyttöikä tulee ottaa huomioon hiilijalanjälkeä selvittäessä. Lisäksi palvelimen energiankulutus on huomioitava. Tähän käytetään usein datakeskuksen PUE-lukua (Power Usage Effectiveness), joka kuvastaa kuinka  paljon käytetystä energiasta kuluu oheistoimintoihin, kuten vaikkapa konesalin jäähdytykseen.

Miten hiilijalanjälkeä voi pienentää?

Kun tiedetään mistä hiilijalanjälki koostuu, voidaan teot kohdistaa näihin osa-alueisiin. Vielä vaikuttavampaa on, jos hiilijalanjälki on laskettu ja teot voidaan kohdistaa niihin osa-alueisiin, joista suurin osa hiilijalanjäljestä muodostuu.

Päätelaite

Päätelaitteen osalta ohjelmistokehityksellä voidaan vaikuttaa energiankulutukseen ja siihen mitä päätelaitetta käyttäjä käyttää. Mikäli sovelluksen mobiiliversio puuttuu tai on muutoin puutteellinen, ohjautuu suurempi osa käyttäjistä käyttämään sovellusta isommalla laitteella, jonka energiankulutus on suurempi.

Energiankulutusta sovelluksen osalta voidaan pienentää vaikkapa vähentämällä aikaa, joka käyttäjällä kuluu sovelluksessa. Mikäli käyttäjäkokemus on puutteellinen, ja käyttäjä joutuu etsimään haluamaansa toiminnallisuutta tai tietoa, kuluu energiaa turhaan.

Verkkoliikenne

Verkkoliikenteen osuus voi nousta merkittävimmäksi hiilijalanjäljen muodostajaksi, jos sovelluksessa vaikkapa katsellaan videoita tai muutoin siirretään paljon dataa. Tällöin erilaiset tavat pakata dataa tai esimerkiksi kuvanlaadun säätely näyttökoon mukaan voi tuoda merkittäviä pienennyksiä verkkoliikenteen määrään, ja siten hiilijalanjälkeen.

Myös se, mistä dataa siirretään, on merkityksellistä. Jos käyttäjät ovat tietyssä maassa, kannattaa data tarjota myös ladattavaksi kyseisestä maasta. Mikäli käyttäjät ovat globaalisti ympäri maailman, CDN (Content Delivery Network) voi monissa tapauksissa auttaa tuomaan palvelimen lähelle käyttäjää.

Palvelin

Palvelinta valitessa aiemmin mainitsemani PUE-luku on esimerkiksi hyvä pitää mielessä. Maailman datakeskusten PUE-lukujen keskiarvo oli 1.59 vuonna 2020 (https://www.statista.com/statistics/1229367/data-center-average-annual-pue-worldwide/), kun esimerkiksi Googlen osalta se on 1.11. Mitä lähempänä luku on 1.0, sitä parempi.

Palvelimen hiilijalanjälkeä voi myös pienentää jakamalla palvelinta muiden kanssa. Pilviympäristössä palvelimet ovat virtualisoituja, ja niiden käyttöaste on täten huomattavasti korkeampi, kuin jos käytettäisiin erillisiä laitteita. Myöskin suuret palvelinkeskukset ovat energiatehokkaampia esimerkiksi jäähdytyksen suhteen kuin jos palvelinta pyöritettäisiin vaikkapa yrityksen omalla toimistolla.

Joissain tapauksissa käyttämällä serverless-ratkaisuja voidaan myös pienentää hiilijalanjälkeä entisestään, koska resursseja otetaan käyttöön ainoastaan tarpeen mukaan.

Lisää aiheesta

Lue lisää hiilijalanjäljestä muista blogikirjoituksistamme, kuten:

Jätä kommentti