Ilmastokriisi iskee – miten yritys voi vähentää päästöjään?

IPCC:n AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis -arviointiraportti julkaistiin tämän viikon alussa ison medianäkyvyyden saattelemana. Ilmastokriisin koputellessa myös kulmahuoneiden ovilla, tulisi jokaisen yrityspäättäjän pohtia raportin avainasioita oman liiketoimintansa vinkkelistä. Miten oma yritykseni voisi ehkäistä ilmastokriisin syvenemistä ja tehdä samanaikaisesti kannattavaa bisnestä?

IPCC:n uusin raportti koostaa yhteen globaalin tiedeyhteisön tämän hetken parhaan ymmärryksen maapallon ilmaston menneisyydestä, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi siinä käsitellään laajasti ilmastonmuutoksen vaikutuksia, riskejä ja niihin sopeutumisen keinoja. Jos IPCC:n raportointi ei ole entuudestaan tuttua, tällä videolla on kerrottu nopeasti mistä IPCC:n kuudennen raportin ensimmäisessä osassa on kyse.

Edellinen vastaava raportti julkaistiin vuonna 2013 ja täytyy todeta, ettei raporttien sävy ei ole muuttunut vuosien välillä. Itse asiassa sanoma on vain voimistunut: Tarvitsemme nopeita, laaja-alaisia, voimakkaita ja pysyviä kasvihuonekaasujen leikkauksia, jotta voimme minimoida maapallon keskilämpötilan nousun haittavaikutukset.

Miten ilmastokriisi ilmenee IPCC:n AR6-raportissa?

Alla poimintamme raportin avainkohdista:

  1. Teoilla on kiire, sillä ilmasto lämpenee vielä aiemmin arvioitua nopeammin. Ihmiskunnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat tähän mennessä nostaneet maapallon keskilämpötilaa noin 1,1 asteella esiteollisesta ajasta. Nykytahdilla Pariisin sopimukseen kirjattu 1,5 asteen lämpenemisen raja tullaan saavuttamaan jo 2030-luvulla eli reilun 10 vuoden kuluttua.

  2. Raportissa ilmaistaan ensimmäisen kerran, että ihmisen toiminnan vaikutus ilmaston muuttumiseen on kiistaton tieteellinen fakta. Lisäksi raportissa myös kerrotaan ensimmäisen kerran ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista. Tarkkaa maakohtaista tietoa raportissa ei kuitenkaan ole saatavilla.

  3. Pohjoinen pallonpuolisko lämpenee kaksinkertaisella nopeudella maapallon keskimääräiseen keskilämpötilan nousuun verrattuna. Lämpeneminen ei kuitenkaan ole ainoa ongelma, vaan sen seurauksena ilmasto-olosuhteet muuttuvat kaikkialla maailmassa johtaen säiden ääri-ilmiöiden yleistymiseen ja voimistumiseen.

  4. Toivoa ei ole menetetty. Nopeilla päästövähennyksillä voimme vielä vaikuttaa kuinka paljon maapallon lämpötila nousee ja mikä IPCC:n raportin tulevaisuusskenaarioista tapahtuu.

Mitä IPCC:n AR6-raportti tarkoittaa yritysten näkökulmasta?

Raportin vahvin sanoma oli, että kiireellisiä toimenpiteitä tarvitaan. Alla muutamia konkreettisia tulokulmia ilmastoasioihin, joita yrityspäättäjät voivat hyödyntää toiminnassaan.

  • Ilmastotoimet on vietävä yrityksen strategiseen ytimeen ja nopeasti! Matalalla roikkuvien hedelmien poiminta vastuullisuusraportin koristeeksi ei enää riitä. Tarvitaan nopeita, isoja linjanvetoja ja suurta ajattelua, joka huomioi myös ilmastokriisin paikalliset vaikutukset.

  • Jokainen yritys voi vaikuttaa, mutta on toimittava nyt! Jotta tehtävät toimenpiteet olisivat oikeasti ja aidosti vaikuttavia ilmaston näkökulmasta, yrityksen kannattaa aloittaa keräämällä ymmärrys oman toimintansa synnyttämistä päästöistä.

  • Vaikutetaan siellä missä sillä on eniten merkitystä! Syntyneen ymmärryksen pohjalta yritys voi kohdentaa päästövähennystoimenpiteensä niihin toimintansa osa-alueisiin, joilla on suurin vaikuttavuus ilmastokriisin näkökulmasta.

  • Muutetaan rohkeasti liiketoimintamalleja! Me UseLessillä povaamme, että tulevaisuudessa menestyvät yritykset pyrkivät kehittämään ratkaisuja maapallon viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi menestyjät toimivat aidosti vastuullisesti ottaen huomioon myös toimintansa negatiiviset ulkoisvaikutukset ja pyrkien minimoimaan tai poistamaan ne.

Jos yrityksesi kaipaa asiantuntija-apua, kirittäjää, sparraajaa tai kanssakulkijaa ilmastoasioissa, hiilijalanjäljen laskemisessa ja päästöjen vähentämisessä, kannattaa olla meihin yhteydessä. Vahvan akateemisen osaamisen omaava ja ketterä asiantuntijatiimimme on palveluksessasi! 

Jos kaipaat vielä lisälukemista, suosittelemme lukaisemaan muutaman muun kirjoituksemme aihepiiristä:

​​5 syytä, miksi hiilijalanjälki kannattaa laskea

Mikä on hiilijalanjälki? Mitä tilaat kun ostat hiilijalanjälkilaskentaa?

Mitä hiilineutraalius tarkoittaa?

Lähteet: 

IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [MassonDelmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

What is the Sixth Assessment Report? 

Ympäristöministeriö & Ilmatieteenlaitos: IPCC:n ilmastoraportin julkaisutilaisuus,

Jätä kommentti