UseLess

Hiilijalanjälkilaskentaa tutkimusryhmän asiantuntemuksella.

UseLess on hiilijalanjälkilaskentaan erikoistunut elinkaariarvioinnin asiantuntija. Noudatamme alan parhaita standardeja, viimeisintä tutkittua tietoa ja autamme yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään ja ymmärtämään ilmastovaikutuksiaan. Palveluihimme kuuluvat standardien mukaiset hiilijalanjälkilaskennat sekä tuotteille, palveluille että yrityksille ja organisaatioille.

Luotettavaa tietoa hiilijalanjäljistä

Yhä useammat toimijat ovat kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta ja haluavat tietää oman hiilijalanjälkensä. Hiilijalanjälkilaskentaa voi hyödyntää esimerkiksi tuotekehityksessä, viestinnässä, päästövähennystoimissa tai -kompensaatiossa. UseLess Companylla on yhteensä yli 20 vuoden kokemus hiilijalanjälkilaskennasta, mikä takaa, että käyttämämme menetelmät ja tieto ovat luotettavia sekä ajan tasalla. Laskemme sekä tuotteiden ja palvelujen että yritysten hiilijalanjälkiä sovittujen yksityiskohtien mukaisesti ja autamme selvittämään oman toiminnan kannalta tehokkaimmat päästövähennyskeinot. 

Elinkaariarvioinnin asiantuntija

Arvioimme ja analysoimme tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Täydellinen elinkaariarviointi sisältää materiaalien hankinnan, prosessoinnin ja kuljetuksen, tuotteiden valmistuksen, jakelun, käytön, uudelleenkäytön, huollon, kierrätyksen ja hylkäämisen. Elinkaarimallinnuksen tuloksista voidaan tunnistaa oman toiminnan ”hot spot”-kohdat eli ne elinkaaren osa-alueet, joihin päästövähennyksissä on järkevintä keskittyä.

Ota yhteyttä!