5 syytä, miksi hiilijalanjälki kannattaa laskea

Hiilijalanjälkilaskenta on tehokas työkalu, jonka avulla yrityksen resurssit voidaan kohdistaa oikeisiin toimintoihin kestävämmän liiketoiminnan edistämiseksi. Kokosimme viisi syytä, miksi yrityksen ja tuotteiden tai palveluiden hiilijalanjälki kannattaa laskea. 

1. Oman toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen onnistuu, kun merkittävimmät päästölähteet on tunnistettu.

Tarkkoja ja luotettavia päästövähennystoimenpiteitä ei voida suunnitella ilman ajantasaista ja luotettavaa tietoa nykytilasta. Nykytilan selvittäminen mahdollistaa kustannustehokkaat päästövähennykset ja aidosti ilmastoviisaan liiketoiminnan.

2. Yhä useampi kuluttaja on kiinnostunut tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjäljistä.

Ilmastonmuutoksen uhka on saanut yksilöt pohtimaan keinoja vähentää omista valinnoista syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Kuluttajien aktiivisuus on muodostanut alati kasvavan kysynnän tarkemmalle ja kattavammalle tiedolle tuotteiden ja palveluiden ilmastovaikutuksista. 

3. Yritykset vaativat toimittajiltaan ympäristövastuullisuutta yhä enenevissä määrin. 

Toimittajien hiilijalanjälki on yhä useammin yhtenä kriteerinä yritysten hankintapäätöksissä. Välinpitämättömyys ilmastonmuutosta kohtaan on maine- ja liiketoimintariski.

4. Lainsäädäntö ohjaa yrityksiä selvittämään toimintansa ympäristövaikutukset.

Vuoden 2024 alusta asteittain voimaan astuva EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD velvoittaa suuria ja listattuja yrityksiä raportoimaan ilmastovaikutuksistaan. Toimitusketjujen kautta direktiivi voi kuitenkin vaikuttaa pienempiinkin yrityksiin. Lisäksi monella toimialalla on jo tuotekohtaisia sitovia velvollisuuksia ympäristövaikutusten arviointiin, ja lisää on tulossa.

5. Hiilijalanjälkilaskenta auttaa mitoittamaan vapaaehtoisten ilmastotoimien tarpeen.

Päästöjen vähentäminen nollaan tai lähelle sitä ei välttämättä aina ole mahdollista, etenkään lyhyellä aikavälillä esimerkiksi yrityksen ydinliiketoiminnan tai toimialan luonteesta johtuen. Uskottava ilmastotoiminta kuitenkin vaatii, että ensin arvioidaan hiilijalanjälki ja aloitetaan päästövähennystoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus. Hiilensidontaatoimenpiteitä voidaan käyttää näiden rinnalla tukemaan organisaation ilmastotavoitteita niiden päästöjen osalta, joita ei voida vielä vähentää kokonaan tai osittain. Ilman ymmärrystä toiminnan ilmastovaikutuksista ei hyviäkään toimia voida todentaa riittäviksi.

Jätä kommentti