Mitä asiakkaamme sanovat meistä

UseLess on ketterä yhteistyökumppani, joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet ja jonka kanssa toimiminen on helppoa ja joustavaa. UseLessin kiinteä yhteys akateemiseen maailmaan ja tuoreimpaan tutkimustietoon on ollut meille tärkeää. UseLessin asiantuntijat ovat todella hyvin perillä hiilijalanjälkilaskennasta ja heidän avustuksellaan olemme pysyneet näppärästi mukana projektin edetessä. Olemme iloisia, että valitsimme UseLessin kumppaniksemme yrityksemme ilmastovaikutusten arviointiin. Olemme saaneet tarkkojen ja perusteltujen laskelmien lisäksi apua tulosten tulkitsemisessa ja kättä pidempää tulevien toimenpiteiden arviointiin. Olemme sopineet yhteistyön jatkamisesta ja suositelleet UseLessia kumppaniksi myös konsernimme muille yhtiöille.

OSUUSKUNTA TRADEKA
Vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä
Viestintävastaava Piia Peiponen

****
Erittäin hyvin vedetty projekti ja pysyttiin hienosti aikataulussa. Asiantunteva tiimi ja hyvin osasitte ohjata ja opastaa meitä eteenpäin mm. metodologisten kysymysten ja rajanvetojen kanssa. Erityisesti arvostan sitä, että ajattelitte miten päätökset vaikuttavat siihen, miten tulevaisuudessa hiilijalanjälki lasketaan ja seuraisiko päätöksestä jotain ei-toivottuja vaikutuksia silloin.

ILMASTORAHASTO OY
Viestinnän ja vastuullisuuden johtava asiantuntija Anna Tainio

****
”Yhteistyö UseLessin sujui todella joustavasti ja kaikki meni suunnitelman mukaan. Voin todellakin suositella!

SOLITA OY
Senior Consultant Heini Ojamäki

****

Meistä oli mukavaa saada UseLess laskemaan kohtuullisen minimikulutuksen hiilijalanjälki elämän eri osa-alueilla. Olimme ilahtuneita ja tyytyväisiä laskennan yksityiskohtaisuudesta sekä asiantuntijoilta saamistamme vastauksista. UseLessin tiimi on erittäin kannustava ja saimme heiltä laskennan tulosten lisäksi hyviä ohjeita niistä viestimiseen. Suosittelemme UseLessia lämpimästi kaikille, jotka kaipaavat paremman tulevaisuuden kehittämiselle omistautuneita asiantuntijoita.

TAKUUSÄÄTIÖ

”Yhteistyö UseLessin kanssa oli sujuvaa alusta loppuun saakka. Vahvan elinkaarimallinnuksen asiantuntemuksen lisäksi tiimi oli todella joustava ja asiakaslähtöinen. Pyysimme muutamia iteraatioita tarpeisiimme, mitkä toteuttiin nopeasti – yksikään kysymyksemme tai huolenaiheemme ei ollut heille liian pieni. Saimme lopputuloksena hyvin yksityiskohtaisen laskurin, joka perustuu viimeisimpään tutkittuun tietoon.

EVERFELLS

Referenssit

A-Katsastus Oy

A-Katsastuksen yritysvastuu perustuu ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) periaatteisiin. Heidän toimintaansa ohjaa heidän oma Eettinen ohjeisto (Code of Conduct). Suurena katsastus- ja kuljettajantutkintoalan toimijana A-Katsastuksen tavoitteena on ottaa huomioon mahdollisimman hyvin toimintansa suorat ja välilliset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Lue lisää A-Katsastuksen vastuullisuudesta täältä.  

A-lehdet Oy

A-lehdet Oy on yrityksenä sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa ja edellyttää samaa sitoutumista yhteistyökumppaneiltamme. Yritysvastuu on tärkeä osa A-lehtien strategiaa sekä yrityskulttuuria ja he pyrkivät hidastamaan ilmastonmuutoksen etenemistä sekä edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä. A-lehdet Oy on asettanut tavoitteekseen A-lehtien toiminnan ja koko tuotantoketjun hiilineutraalin toiminnan vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää A-lehtien vastuullisuustoimenpitäistä täältä.

Alvar Pet Oy

Alvarin missio on minimoida koirien hiilitassunjälki – koska koiran omistamisen ei pitäisi olla valinta ilmastoa vastaan. Laskimme Alvar Petin neljän ensimmäisen koiranruokatuotteen hiilijalanjäljen Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs) Prepared Pet Food for Cats and Dogs – standardin mukaisesti. 

Everfellsin logo

Everfells

UseLess rakensi suomalaiselle Everfells-palvelulle työkalun lomamatkojen kasvihuonekaasupäästöjen laskemista sekä päästökompensointia varten. Everfells tekee erilaisten luontoelämysten toteuttamisesta helppoa ja sen visiona on mahdollistaa matkailua joka vähentää kasvihuonekaasuja ilmakehästä.  

Lue lisää projektista blogistamme

Finnish Design Shop Oy

Finnish Design Shop on laatinut YK:n kestävän kehitykesn tavoitteisiin perustuvan vastuullisuustrategian, joka auttaa heitä tunnistamaan kehityskohteitamme ja kannustaa heitä vaatimaan enemmän sekä itseltämme että kumppaneiltamme. Finnish Design Shop selvittin ensimmäisen kerran hiilijalanjälkensä vuonna 2021 ja he pyrkivät kohti hiilineutraaliutta päästövähennyksin ja kompensointihankkeiden avulla. Lue lisää Finnish Design Shopin vastuullisuudesta täältä.

Yhteistyösprojektistamme löydät tarkemman kuvauksen blogistamme!

Ilmastorahasto Oy

UseLess toteutti Ilmastorahasto Oy:lle organisaation hiilijalanjälkilaskentaprojektin, jossa laskettiin sekä Ilmastorahasto Oy:n omasta toiminnasta että rahoitusportfolion ja kassavarojen sijoituksesta syntynyt hiilijalanjälki. Lue lisää Ilmastorahaston vastuullisuudesta ja hiilijalanjälkilaskennasta täältä.

Jet-steelin logo

Jet-Steel Oy

Jet-Steel Oy valmistaa tuotteita, jotka liittyvät usein kosteiden ilmamassojen liikuttamiseen, lämmöntalteenottoon ja veden poistoon prosessista. Tuotteet valmistetaan aina asiakkaan piirustusten, vaatimusten ja reunaehtojen mukaan. Laskimme yrityksen hiilijalanjäljen GHG Protocol Scope 3- standardin mukaisesti. 

Lehtipiste Oy

UseLess on laskenut Lehtipiste Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hiilijalanjäljen useampana vuotena. Lehtipiste-konserni on sitoutunut toiminnassaan yhteiskunta-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kantamiseen ja heidän päivitttäistä työtä ohjaavat eettiset periaatteet, joista voit lukea lisää täältä.

Maria01 Logo

Maria01

Maria01 on start up -yritysten ja -organisaatioiden voittoa tavoittelematon työtila ja yhteisö. UseLess on laskenut useampaan kertaan Maria01:n hiilijalanjäljen ja tunnistanut yhteisölle tehokkaimpia vähennystoimenpiteitä. Lue lisää Maria01:n ympäristövastuullisuustoimista täältä

Orion Oyj

UseLess toteutti Orion Oyj:n laajan elinkaarimallinnusprojektin, jossa selvitettiin muun muassa useiden Orionin myymien tuotteiden hiilijalanjälki. 

Clevera osuuskunnan logo

Osuuskunta Clevera

Osuuskunta Clevera toimii Tiimiakatemian tiloissa Jyväskylässä. Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö – tulevaisuuden tekijöiden ja johtajien kasvua valmentava oppilaitos. Autoimme Osuuskunta Cleveraa asumisen päästöihin liittyvässä projektissa. 

Tradeka Logo

Osuuskunta Tradeka

Osuuskunta Tradeka on moderni omistajaosuuskunta ja merkittävä omistaja useissa suomalaisissa yrityksissä. Osuuskunta Tradekan tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä, joka tekee hyvää samanaikaisesti sekä yli 200 000 jäsenelleen että ympäröivälle yhteiskunnalle. Yli satavuotisen osuuskunnan johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen. UseLess laski Osuuskunta Tradekan hiilijalanjäljen, joka mahdollisti toiminnasta aiheutuvien ilmastovaikutusten nykytilan selvittämisen ja tehokkaiden päästövähennystoimenpiteiden tunnistamisen. 

Restel logo

Restel Oy

Restel Oy on kotimainen, Suomen johtava ravintola-alan konserni ja Suomen suurin ravintolapalveluiden tarjoaja, jonka ravintolaverkostoon kuuluu parisataa ravintolaa kautta maan. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuulisuus sekä toiminnan läpinäkyvyys ovat tärkeitä arvoja Restelille, jonka vuoksi he julkaisevat avoimesti myös ravintolatoimintansa hiilijalanjälkilaskelmat. Tutustu tarkemmin Restelin vastuullisuusnäkemyksiin ja -toimenpiteisiin täällä.

Solita Oy

UseLess toteutti Solita Oy:lle organisaation hiilijalanjälkilaskentaprojektin, jossa tarkennettiin aiemman vuoden laskentaa ja laadittiin selkeä vuosivertailu organisaation päästökehityksen seuraamiseksi.

Suomi-Tikas Oy

Suomi-Tikas Oy on yli 40-vuotias suomalainen metallialan perheyritys, joka toimii nykyään Peltosten perheen kolmannessa sukupolvessa. He tarvitsivat apuamme Harmo-tuoteperheeseen kuuluvan Harmo Lootan hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskennassa. Laskennasta erityisen mielenkiintoisen tekivät Harmo Lootan sisältämät innovatiiviset raaka-aineet; tuotteen valmistuksessa käytetään muun muassa puupohjaista biokomposiittia (UPM EcoAce WB50) ja puupohjaista muovia (Woodly).

Takuusäätiön logo

Takuusäätiö

Mistä elämisen hiilijalanjälki koostuu, ja miten iso se on, kun kuluttaa vain kohtuullisen minimin verran? Toteutimme Takuusätiön ja Marttaliiton Rahat riittää -hankkeelle hiilijalanjälkilaskurin, jonka avulla voidaan karkealla tasolla laskea kohtuullisen minimikulutuksen hiilijalanjälki elämän eri osa-alueilla.

Lue lisää projektista blogistamme.

Liikennevirta Oy

Virta on Euroopan nopeimmin kasvava sähköautojen latausalusta. Yhtiö toimii yli 35 maassa. Virran missiona on edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa tuomalla sähköinen liikenne osaksi kuluttajien arkipäivää ja energiajärjestelmää. UseLess on laskenut kahteen otteeseen Virran organisaation hiilijalanjäljen. Lisää Virran vastuullisuudesta voit lukea heidän verkkosivuiltaan.