A-Katsastus Groupin yritysvastuu perustuu ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) periaatteisiin. Heidän toimintaansa ohjaa heidän oma Eettinen ohjeisto (Code of Conduct). Suurena katsastus- ja kuljettajantutkintoalan toimijana A-Katsastuksen tavoitteena on ottaa huomioon mahdollisimman hyvin toimintansa suorat ja välilliset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Lue lisää A-Katsastuksen vastuullisuudesta täältä.  

A-lehdet Oy on yrityksenä sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa ja edellyttää samaa sitoutumista yhteistyökumppaneiltamme. Yritysvastuu on tärkeä osa A-lehtien strategiaa sekä yrityskulttuuria ja he pyrkivät hidastamaan ilmastonmuutoksen etenemistä sekä edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä. A-lehdet Oy on asettanut tavoitteekseen A-lehtien toiminnan ja koko tuotantoketjun hiilineutraalin toiminnan vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää A-lehtien vastuullisuustoimenpitäistä täältä.

Alvari Petin missio on minimoida koirien hiilitassunjälki – koska koiran omistamisen ei pitäisi olla valinta ilmastoa vastaan. Laskimme Alvar Petin neljän ensimmäisen koiranruokatuotteen hiilijalanjäljen Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs) Prepared Pet Food for Cats and Dogs – standardin mukaisesti. 

Everfellsin logo

Everfells tarvitsi käyttönsä työkalun lomamatkojen kasvihuonekaasupäästöjen laskemista sekä päästökompensointia varten. Everfells teki erilaisten luontoelämysten toteuttamisesta helppoa ja sen visiona on mahdollistaa matkailua joka vähentää kasvihuonekaasuja ilmakehästä.  

Lue lisää projektista blogistamme

Finnish Design Shop on laatinut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvan vastuullisuusstrategian, joka auttaa heitä tunnistamaan kehityskohteitaan ja kannustaa heitä vaatimaan enemmän sekä itseltään että kumppaneiltaan. Finnish Design Shop selvitti ensimmäisen kerran hiilijalanjälkensä vuonna 2021, ja he pyrkivät kohti hiilineutraaliutta päästövähennyksin ja kompensointihankkeiden avulla. Lue lisää Finnish Design Shopin vastuullisuudesta täältä.

Yhteistyöprojektistamme löydät tarkemman kuvauksen blogistamme!

Framery Acoustics on suomalainen, alansa johtava äänieristettyjä puhelinkoppeja ja työtiloja valmistava ja kehittävä yritys. Yrityksen tuotteita löytyy 98 maasta ympäri maailman ja niitä käyttävät maailman johtavat yritykset. Framery mittaa laajasti sekä organisaationsa että tuotteidensa ilmastovaikutuksia; UseLess on ollut mukana tekemässä Framerylle kolmen puhelinkopin ja työtilan elinkaariarviointia ja luomassa näille myös ympäristöselosteet. Lisäksi kopeille ja työtiloille laskettiin hiilikädenjäljet verrattuna perinteisiin toimistotiloihin. Lisää Frameryn vastuullisuudesta voit lukea täältä.

Ilmastorahasto Oy haki kumppania organisaation hiilijalanjälkilaskentaprojektiin, jossa laskettiin sekä Ilmastorahasto Oy:n omasta toiminnasta että rahoitusportfolion ja kassavarojen sijoituksesta syntyneet hiilijalanjäljet. Lue lisää Ilmastorahaston vastuullisuudesta ja hiilijalanjälkilaskennasta täältä.

Jet-steelin logo

Jet-Steel Oy valmistaa tuotteita, jotka liittyvät usein kosteiden ilmamassojen liikuttamiseen, lämmöntalteenottoon ja veden poistoon prosessista. Tuotteet valmistetaan aina asiakkaan piirustusten, vaatimusten ja reunaehtojen mukaan. Laskimme yrityksen hiilijalanjäljen GHG Protocol Scope 3- standardin mukaisesti. 

Lehtipiste-konserni on luottanut yhteistyöhön kanssamme jo usean vuoden ajan. Lehtipiste-konserni on sitoutunut toiminnassaan yhteiskunta-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kantamiseen ja heidän päivittäistä työtään ohjaavat eettiset periaatteet, joista voit lukea lisää täältä.

Lounea on yli 130 vuoden kokemuksella toimiva suomalainen valokuituoperaattori. Koska vastuullisuus ja kestävä kehitys on nostettu Lounean strategian ytimeen, on yritys hiljattain tehnyt myös SBTi-sitoumuksen. Kiinnostus ymmärtää yrityksen omia ilmastovaikutuksia näkyy selvästi; UseLess on ollut mukana laskemassa Lounean organisaation hiilijalanjälkeä useampana vuonna, minkä lisäksi myös yrityksen pilvipalveluiden hiilijalanjälki on määritelty.

Maria01 Logo

Maria01 on start up -yritysten ja -organisaatioiden voittoa tavoittelematon työtila ja yhteisö. UseLess on laskenut useampaan otteeseen Maria01:n hiilijalanjäljen ja tunnistanut yhteisölle tehokkaimpia vähennystoimenpiteitä. Lue lisää Maria01:n ympäristövastuullisuustoimista täältä

Orion Oyj tarvitsi luotettavaa ja ketterää kumppania laajaan elinkaarimallinnusprojektiin, jossa selvitettiin useiden Orionin myymien tuotteiden ympäristövaikutukset.

Clevera osuuskunnan logo

Osuuskunta Clevera toimii Tiimiakatemian tiloissa Jyväskylässä. Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö – tulevaisuuden tekijöiden ja johtajien kasvua valmentava oppilaitos. Autoimme Osuuskunta Cleveraa asumisen päästöihin liittyvässä projektissa. 

Tradeka Logo

Osuuskunta Tradeka on moderni omistajaosuuskunta ja merkittävä omistaja useissa suomalaisissa yrityksissä. Osuuskunta Tradekan tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä, joka tekee hyvää samanaikaisesti sekä yli 200 000 jäsenelleen että ympäröivälle yhteiskunnalle. Yli satavuotisen osuuskunnan johtoajatuksena on merkityksellinen omistajuus ja inhimillisemmän markkinatalouden toteuttaminen. UseLess laski Osuuskunta Tradekan hiilijalanjäljen, joka mahdollisti toiminnasta aiheutuvien ilmastovaikutusten nykytilan selvittämisen ja tehokkaiden päästövähennystoimenpiteiden tunnistamisen. 

Restel logo

Restel Oy on kotimainen, Suomen johtava ravintola-alan konserni ja Suomen suurin ravintolapalveluiden tarjoaja, jonka ravintolaverkostoon kuuluu parisataa ravintolaa kautta maan. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuus sekä toiminnan läpinäkyvyys ovat tärkeitä arvoja Restelille, jonka vuoksi he julkaisevat avoimesti myös ravintolatoimintansa hiilijalanjälkilaskelmat. Tutustu tarkemmin Restelin vastuullisuusnäkemyksiin ja -toimenpiteisiin täällä.

Saalasti Finland Oy on lähes 80-vuotias perheyritys, joka valmistaa biomassojen käsittelyyn tarkoitettuja laitteita. Laskimme Saalastille sekä organisaation hiilijalanjäljen että HIPPO 1803 -korkeapainepuristimelle hiilikädenjäljen, joka kuvaa tuotteen positiivisia ilmastovaikutuksia verrattuna markkinan standardiratkaisuun.

Molempien projektien toteutuksesta ja tuloksista voit lukea lisää täältä.

Solitan ja UseLessin yhteistyö alkoi aiemmin tuotetun organisaation hiilijalanjälkilaskennan arvioinnista. Onnistuneen projektin jälkeen Solita antoi vuotuisen hiilijalanjälkilaskentansa ja vuosivertailun laatimisen meidän tehtäväksemme.

Suomi-Tikas Oy on yli 40-vuotias suomalainen metallialan perheyritys, joka toimii nykyään Peltosten perheen kolmannessa sukupolvessa. He tarvitsivat apuamme Harmo-tuoteperheeseen kuuluvan Harmo Lootan hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskennassa. Laskennasta erityisen mielenkiintoisen tekivät Harmo Lootan sisältämät innovatiiviset raaka-aineet; tuotteen valmistuksessa käytetään muun muassa puupohjaista biokomposiittia (UPM EcoAce WB50) ja puupohjaista muovia (Woodly).

Takuusäätiön logo

Takuusäätiö halusi selvitää mistä elämisen hiilijalanjälki koostuu, ja miten iso se on, kun kuluttaa vain kohtuullisen minimin verran? Toteutimme Takuusätiön ja Marttaliiton Rahat riittää -hankkeelle hiilijalanjälkilaskurin, jonka avulla voidaan karkealla tasolla laskea kohtuullisen minimikulutuksen hiilijalanjälki elämän eri osa-alueilla.

Lue lisää projektista blogistamme.

Liikennevirta Oy on Euroopan nopeimmin kasvava sähköautojen latausalusta. Yhtiö toimii yli 35 maassa. Virran missiona on edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa tuomalla sähköinen liikenne osaksi kuluttajien arkipäivää ja energiajärjestelmää. UseLess on laskenut kahteen otteeseen Virran organisaation hiilijalanjäljen. Lisää Virran vastuullisuudesta voit lukea heidän verkkosivuiltaan.

Mitä asiakkaamme sanovat meistä

UseLess on ketterä yhteistyökumppani, joka huomioi asiakkaan yksilölliset tarpeet ja jonka kanssa toimiminen on helppoa ja joustavaa. UseLessin kiinteä yhteys akateemiseen maailmaan ja tuoreimpaan tutkimustietoon on ollut meille tärkeää. UseLessin asiantuntijat ovat todella hyvin perillä hiilijalanjälkilaskennasta ja heidän avustuksellaan olemme pysyneet näppärästi mukana projektin edetessä. Olemme iloisia, että valitsimme UseLessin kumppaniksemme yrityksemme ilmastovaikutusten arviointiin. Olemme saaneet tarkkojen ja perusteltujen laskelmien lisäksi apua tulosten tulkitsemisessa ja kättä pidempää tulevien toimenpiteiden arviointiin. Olemme sopineet yhteistyön jatkamisesta ja suositelleet UseLessia kumppaniksi myös konsernimme muille yhtiöille.

OSUUSKUNTA TRADEKA
Vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä
Viestintävastaava Piia Peiponen

****
Erittäin hyvin vedetty projekti ja pysyttiin hienosti aikataulussa. Asiantunteva tiimi ja hyvin osasitte ohjata ja opastaa meitä eteenpäin mm. metodologisten kysymysten ja rajanvetojen kanssa. Erityisesti arvostan sitä, että ajattelitte miten päätökset vaikuttavat siihen, miten tulevaisuudessa hiilijalanjälki lasketaan ja seuraisiko päätöksestä jotain ei-toivottuja vaikutuksia silloin.

ILMASTORAHASTO OY
Viestinnän ja vastuullisuuden johtava asiantuntija Anna Tainio

****
”Yhteistyö UseLessin kanssa sujui todella joustavasti ja kaikki meni suunnitelman mukaan. Voin todellakin suositella!

SOLITA OY
Senior Consultant Heini Ojamäki

****

Meistä oli mukavaa saada UseLess laskemaan kohtuullisen minimikulutuksen hiilijalanjälki elämän eri osa-alueilla. Olimme ilahtuneita ja tyytyväisiä laskennan yksityiskohtaisuudesta sekä asiantuntijoilta saamistamme vastauksista. UseLessin tiimi on erittäin kannustava ja saimme heiltä laskennan tulosten lisäksi hyviä ohjeita niistä viestimiseen. Suosittelemme UseLessia lämpimästi kaikille, jotka kaipaavat paremman tulevaisuuden kehittämiselle omistautuneita asiantuntijoita.

TAKUUSÄÄTIÖ

”Yhteistyö UseLessin kanssa oli sujuvaa alusta loppuun saakka. Vahvan elinkaarimallinnuksen asiantuntemuksen lisäksi tiimi oli todella joustava ja asiakaslähtöinen. Pyysimme muutamia iteraatioita tarpeisiimme, mitkä toteuttiin nopeasti – yksikään kysymyksemme tai huolenaiheemme ei ollut heille liian pieni. Saimme lopputuloksena hyvin yksityiskohtaisen laskurin, joka perustuu viimeisimpään tutkittuun tietoon.

EVERFELLS