Matkailun hiilijalanjälki: Case Everfells – erä-ja luontomatkailu Suomessa

Yhä useampi kuluttaja on kiinnostunut jokapäiväisen kulutuksensa hiilijalanjäljestä. Vaatimukset ovat herättäneet myös yritykset pohtimaan omaa ilmastokuormaansa. Keskustelua käydään monilla toimialoilla; se on ollut vilkasta myös matkailualalla, johon liittyen nähdään lentomatkustamisen päästöjen olevan merkittävin kertaluontoinen piikki suomalaisten kulutuksen hiilijalanjäljessä. Entä mistä muodostuu matkailun hiilijalanjälki kotimaisen erä- ja luontomatkailun kohdalla? 

Everfells – helppoja luontoelämyksiä

UseLess Company rakensi suomalaiselle Everfells-palvelulle työkalun lomamatkojen kasvihuonekaasupäästöjen laskemista sekä päästökompensointia varten. Everfells tekee erilaisten luontoelämysten toteuttamisesta helppoa ja sen visiona on mahdollistaa matkailua joka vähentää kasvihuonekaasuja ilmakehästä.  

Everfells halusi selvittää palvelun kautta toteutettujen matkojen ilmastokuorman. Hiilijalanjälkitarkastelun asiantuntijakumppanina UseLess Company suunnitteli ja toteutti palvelun käyttöä tukevan työkalun, jonka avulla Everfells voi jatkossa laskea välittämiensä lomien kasvihuonekaasupäästöt liikkumisen, majoituksen ja ruokailun osalta. Näin matkailun hiilijalanjälki konkretisoituu myös matkaa harkitsevalle asiakkaalle. 

Asiakkaan käyttöön suunniteltu työkalu on hyvä valinta erityisesti silloin, kun tarve hiilijalanjälkilaskennalle on toistuvaa ja käyttötarkoituksena on oman toiminnan kehittäminen ja päästöjen kompensointi. UseLess Company noudattaa kaikissa laskennoissaan hyvää tieteellistä dokumentointitapaa, minkä ansiosta esimerkiksi työkalujen päästökertoimien myöhempi päivitys on helppoa ja nopeaa.

Everfellsin logo

Everfellsin ilmastolaskuri – mikä on matkailun hiilijalanjälki?

Everfellsille toimitetussa työkalussa huomioidaan liikkumisen osalta juna-, bussi-, henkilöauto-, lautta-, vene-, mönkijä- ja moottorikelkkaliikenteestä aiheutuvat hiilidioksidiekvivalenttipäästöt. Tieliikenteen osalta on mahdollista valita myös vaihtoehtoiset polttoaineet, mm. kaasu ja sähkö. Samoin (moottori- tai purje-)veneet, mönkijät ja moottorikelkat voivat olla myös sähköllä toimiva. 

Majoituksen osalta on huomioitu käytetyn sähkön ja lämmön aiheuttamat päästöt. Päästöt voidaan arvioida joko karkeammin keskimääräisiä arvoja käyttäen, tai tarkempien kulutustietojen ja esimerkiksi lämmitysmuodon pohjalta. Myös nuotiotulen puunkorjuusta aiheutuvat päästöt on sisällytetty laskentaan. Ruokailujen aiheuttama ilmastokuorma on arvioitu karkealla tasolla per ateria vaihtoehtojen ollessa naudanliha-, porsaanliha-, kasvis- ja vegaaniateriat. 

Järjestetystä osuudesta aiheutuvien päästöjen lisäksi Everfellsin asiakkaat voivat itse arvioida laskurin avulla ja kompensoida päästöt, jotka aiheutuvat kotoa lähtöpaikkaan kuljettaessa. Tässä laskurissa on huomioitu myös lentomatkat.

”Yhteistyö UseLessin kanssa oli sujuvaa projektin alusta loppuun saakka. Yrityksellä on selvästi hyvä asiantuntemus elinkaarimallinnuksessa sekä hiilijalanjälkilaskennassa.”

Matkailun hiilijalanjälki – laskennan tavoitteet ja sisältö

Työkalun sisältö ja rakenne perustuivat Everfellsin kanssa käytyihin keskusteluihin ja saatuihin lähtötietoihin. Hiilijalanjälkilaskentaa varten elämysten järjestäjät toimittavat Everfellsille elämyksistään tarvittavat tiedot, jotka Everfells täyttää työkaluun. Hiilijalanjälkeä laskettaessa tarvitaan aina myös yrityksen omaa ajankäyttöä. Lue lisää hiilijalanjälkilaskennan tilaamisesta ja yleisimmistä kysymyksistä täältä. Kokonaisuudessaan päästölaskenta vaati Everfellsiltä noin 10 tuntia omaa ajankäyttöä, pitäen sisällään sekä taustatietojen selvityksen että aloitus- ja lopetuspalaverit.

“Yhteistyö UseLessin kanssa oli sujuvaa projektin alusta loppuun saakka. Yrityksellä on selvästi hyvä asiantuntemus elinkaarimallinnuksessa sekä hiilijalanjälkilaskennassa. Työskentely tiimin kanssa oli joustavaa ja reaktiivista. Pyysimme laskuriin muutamia erityisiin tarpeisiimme liittyviä muutoksia, mitkä tiimi toteutti nopeasti pitämättä yhtäkään ehdottamamme muutosta liian pienenä huomioitavaksi. Projektin lopuksi saimme todella yksityiskohtaisen hiilijalanjälkilaskurin, joka pohjautuu viimeisimpään tutkittuun tietoon.”  kertoo Everfellsin toimitusjohtaja Robert Nuorteva.

Jätä kommentti