Kuusi tulokulmaa kestävän kehityksen ratkaisemiseksi – Agenda 2030

Kestävä kehitys on Suomessa laajasti hyväksytty ajatus, ja YK:n Agenda2030-tavoitteiden toteutusta kannatetaan yleisellä tasolla. Kestävän kehityksen edistämisen vaikeutena on kuitenkin tavoitteiden laaja-alaisuus ja pitkä aikajänne, minkä takia toimivat ratkaisut jäävät kovin helposti lyhyemmän aikavälin intressien jalkoihin. Keväällä julkaistu arviointiraportti esitti, että Suomen valtion tämänhetkiset toimet eivät vielä luo uskottavaa polkua Agenda2030-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kestävyyskriisien hoitamiseen tarvitaan uusia lääkkeitä. Juuri julkaistu Global Sustainable Development Report (GSDR 2019) esittää yhden uuden lähestymistavan. Useless Companyn tiimi kävi uuden Kestävä kehitys -raportin läpi tiivistäen kuusi konkreettista tulokulmaa, joiden avulla kestävää kehitystä on mahdollista vivuttaa eteenpäin.

Kestävä kehitys: Kuusi tulokulmaa kestävään kehitykseen

1. Hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien vahvistaminen

Eriarvoistuminen on lisääntynyt sekä maiden sisällä että maiden välillä. Jo ennestään rikkaat ovat vaurastuneet lisää, köyhät entisestään köyhtyneet. Mahdollisuudet lähtevät eriytymään jo lapsuudessa, joten jo varhaisessa iässä huomio tulisi kiinnittää terveyteen, kasvatukseen ja ravintoon.

2. Murros kohti kestäviä ja oikeudenmukaisia talouksia

Tuotteiden ja palvelujen tuotanto ja kulutus on uudistettava. Ympäristöjalanjälkeä on pienennettävä, ja samalla taloudellisen toimeliaisuuden hyödyt jaettava nykyistä oikeudenmukaisemmin.  Murros edellyttää yrityksiltä johtajuutta, kohdennettuja politiikkatoimia ja elintapanormien muutosta.

3. Kestävien ruokajärjestelmien ja ravitsemusmuotojen rakentaminen

Kaikille on varmistettava ravitseva ja ympäristön kannalta kestävä ravinto. Ruokakäyttäytymisen muutosta tarvitaan sekä yksilö- että yhteisötasolla. Ruokaketjun pelisääntöjä ja toimintatapoja pitää muuttaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

4. Energiajärjestelmän irtautuminen hiilestä

Polttamiseen perustuvan energiantuotannon seurauksena meillä on kaksi todella isoa ongelmaa: sekä globaali ilmastokriisi että paikallinen huono ilmanlaatu. Puhdasta energiateknologiaa on jo olemassa, mutta sen käyttöönotto ei ole vielä tapahtunut riittävän laajassa mittakaavassa. Teollisuusmaiden fossiilienergian käyttö ei ole vielä kääntynyt riittävän jyrkkään laskuun, ja maailmassa on edelleen noin miljardi ihmistä ilman sähköä.

5. Kaupunkiseutujen kehittäminen

Vaikka osa kaupungeista on edelläkävijöitä, useimmissa kaupungeissa kestämätön luonnonvarojen käyttö, saastuminen ja epäoikeudenmukaisuus jatkuvat. Kaupunkikehityksen uusia lähestymistapoja voivat olla esimerkiksi asukkaiden mukaan saaminen viihtyisän ja ei-syrjivän kaupungin kehittämiseen, luontopohjaiset ratkaisut ja kaupunkien jakaminen pienempiin keskuksiin.

6. Yhteisten globaalien luonnonjärjestelmien turvaaminen

Elonkirjo, ilmakehä, maaperä ja meret ovat edellytys luonnon ja ihmisen tasapainolle. Ne riittävät vain, mikäli globaalit kytkennät ja rahalla mittaamaton luontojärjestelmän arvo tulee huomioiduksi.

Useless Company tähtää erityisesti kestävämmän talouden kehittämiseen. Laaja-alainen osaamisemme kattaa kaikki yllä esitetyt kestävän kehityksen tulokulmat!

Jätä kommentti