HOPE – Healthy Outdoor Premises for Everyone

Urban Innovative Action – Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanke kehittää uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla. Ilmanlaatua mitataan sekä kiinteästi asennetuilla että kannettavilla henkilökohtaisilla ilmanlaatusensoreilla. Hankkeessa etsitään ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseen Helsingissä ja otetaan käyttöön osallistavan budjetoinnin kokeilumalli, jossa kohdealueiden asukkaat vaikuttavat parhaimpien keinojen valintaan.

HOPE-hankkeen rahoittavat yhdessä Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Actions Initiative sekä hankekonsortioon osallistuvat organisaatiot.

UseLess kehittää HOPE-hankkeessa alustaa ja mallia, joka kannustaa tekemään ilmanlaatutekoja arjessa ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa omalla alueella tehtäviin ilmanlaaturatkaisuihin. Kannustamme helsinkiläisiä vaikuttamaan oman kaupunkinsa ilmanlaatuun pohtimalla, mitä ja millaisia ilmanlaatutekoja omassa arjessa voisi tehdä, jotta kaupunki olisi puhtaampi ja turvallisempi meille kaikille. 
Lue lisää HOPE-hankkeesta hankkeen virallisilla verkkosivuilla osoitteessa www.ilmanlaatu.eu.


UIA logo
EU logo

HOPE-hankkeen rahoittavat yhdessä Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Actions Initiative sekä hankekonsortioon osallistuvat organisaatiot.

Hope logo
Helsingin logo
Helsingin Yliopiston logo
Vaisalan logo
HSY Logo
Ilmatieteen laitoksen Logo
Forum Virium Helsinki Logo
UseLessin Logo

Hankkeen partnerit ovat: Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Ilmatieteen laitos, Vaisala Oy, UseLess ja Forum Virium Helsinki.

Jätä kommentti