Kohtuullisen minimikulutuksen hiilijalanjälki
Case Takuusäätiö

UseLess hiilijalanjälkilaskenta
28.5.2020

Mistä elämisen hiilijalanjälki koostuu, ja miten iso se on, kun kuluttaa vain kohtuullisen minimin verran? Toteutimme Takuusätiön ja Marttaliiton Rahat riittää -hankkeelle hiilijalanjälkilaskurin, jonka avulla voidaan karkealla tasolla laskea kohtuullisen minimikulutuksen hiilijalanjälki elämän eri osa-alueilla. Rahat riittää -hankkeen tavoitteena on kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevän ja selviytymistä tukevan talousosaamisen vahvistaminen.

Kohtuullisen minimikulutuksen hiilijalanjälki - miten ja miksi?

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on noin 858 kg hiilidioksidiekvivalenttia kuukaudessa. Pienituloisen tai hyvin pienellä budjetilla elävän eläkeläisen hiilijalanjälki sitä vastoin on noin 230 kg CO2e. Ero on varsin merkittävä, mutta se viestii toisaalta myös siitä, että jokainen voi omilla kulutustottumuksillaan vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä. 

Takuusäätiön ja Marttaliiton Rahat riittää -hankkeessa tavoitellaan kotitalouksien talous- ja velkaongelmien ehkäisyä ja pyritään vahvistamaan niiden talousosaamista. Aiemmin julkaistujen viitebudjettien avulla kotitalouksia on kannustettu pohtimaan omaa kulutusta luomalla budjetteja, joita voidaan käyttää apuvälineinä oman talouden tarkasteluun. Viitebudjetit eivät ota kantaa siihen, mitä tulisi tai ei tulisi ostaa, vaan auttavat hahmottamaan omien valintojen muodostamaa kokonaisuutta.

Kun kotitalouksien viitebudjetit oli selvitetty, haluttiin tarkasteluun lukea mukaan myös eri valintojen ympäristövaikutukset ja arvioida eri elämäntyylien hiilijalanjälkeä. Me autoimme Takuusäätiötä ja Marttaliittoa laskemaan viitebudjettien hiilijalanjäljet hyödyntämällä tutkimustietoa ja osittain Suomen ympäristökeskuksen ENVIMAT-mallia. ENVIMAT määrittää eri kulutuskategorioille päästökertoimia kulutettua euroa kohden.     

Takuusäätiön hiilijalanjälkilaskuri

Laskelmiemme avulla Takuusäätiö tuotti kuluttajien käyttöön helppolukuisia infograafeja sekä nettilaskurin, joiden avulla on helppo vertailla omaa kulutustasoaan muihin. Niiden avulla voi myös kokeilla, miten erilaiset arjen valinnat vaikuttavat päästöjen määrään. 

Projektin lopputuloksena syntyi ENVIMATiin ja muuhun tutkimustietoon perustuva hiilijalanjälkilaskuri, johon syötetään kategoriakohtainen arvio omasta kulutuksesta. Lopputuloksena kulutuksestaan kiinnostunut ihminen näkee omien elämäntapojensa hiilijalanjäljen laskuriin syötettyjen päästökertoimien perusteella laskettuna.  

hiilijalanjälkilaskuri takuusäätiö
Kuvakaappaus Takuusäätiön hiilijalanjälkilaskurista (klikkaamalla pääset kokeilemaan laskuria)

Lisätietoja aiheesta:

UseLess on tutkijataustainen asiantuntijayritys, joka pienentämään hiilijalanjälkeään ja ymmärtämään ilmastovaikutuksiaan. Palveluihimme kuuluvat niin standardien mukaiset hiilijalanjälkilaskennat sekä tuotteille, palveluille että yrityksille ja organisaatioille, kuin spesifiin tarpeeseen suunnatut laskurit. Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää! 

Lue seuraavaksi:

Spread the word