Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste ja henkilötietojen käyttö 
UseLess Company

Päivitetty 7.9.2020

Rekisterinpitäjä

UseLess Company Oy (y-tunnus: 2895321-7)

Kottarainen 4

04620 Mäntsälä

Rekisteri- ja tietosuojavastaava

Maija Leino

UseLess Company Oy

+358 44 216 1611

maija.leino(at)useless.fi

Rekisterin nimi

UseLess Company tietosuojaseloste

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsitellään UseLess Companyn palvelujen ylläpitämiseksi ja tuottamiseksi, siihen koskevaan asiakaspalveluun ja asiakasviestintään sekä palvelun analysoimiseksi ja kehittämiseksi. UseLess Company Oy käsittelee henkilötietoja myös oman liiketoimintansa suunnittelemiseen, kuten sen ja yhteistyökumppaneiden sekä asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin, palveluiden personointiin sekä markkinoinnin kohdentamiseen, käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen.

Tietojen luovutus

UseLess Company Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa UseLess Company Oy:n valikoiduille yhteisyökumppaneille palveluiden tuottamiseksi.

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja asiakkaiden suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on antanut tähän yksiselitteisen suostumuksensa. Asiakkaat eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä palvelu kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.

Henkilötietoja voidaan Palvelun toteuttamiseksi käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

UseLess Company Oy varmistaa EU:n tai ETA:n ulkopuolella käsiteltävien henkilötietojen tietosuojan tason ennen tällaista käsittelyä.

Tietojen säilytys

UseLess Company Oy säilyttää kerättyjä henkilötietoja vain sen ajan, kuin on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi ja niiden kehittämiseksi rekisteröidyille.

UseLess Company Oy säilyttää tallentamiaan henkilötietoja, kunnes rekisteröity poistaa tietonsa tai muulla tavoin ilmoittaa UseLess Company Oy:lle lopettaneensa palvelun käytön. UseLess Company Oy voi katsoa käyttäjän lakanneen käyttämästä palvelua ja poistaa rekisteröidyn henkilötiedot rekisteristä ja/tai siirtää rajoitetut tiedot markkinointirekisteriinsä, mikäli rekisteröity ei ole käyttänyt palvelua tai ole muutoin ollut yhteydessä UseLess Company Oy:hyn viimeiseen 18 kuukauteen.

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat palvelun ylläpitäjän ilmoittamalla alueella ja ovat jatkuvassa seurannassa. Saamme viipymättä tiedon mahdollisista tietoturvaloukkauksista ja ilmoitamme niistä välittömästi tiedon saatuamme asianosaisille.

Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä UseLess Company Oy:n ja niiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä sekä UseLess Company Oy:n lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus ylläpitää rekisteriä. Kaikilla ATK-rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso henkilön toimenkuvan kannalta tarpeellisiin tietoihin, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat (mikäli sellaisia tulee tarpeen tallentaa) säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä UseLess Company Oy:n työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja henkilötietoja.

Kaikilla rekisterin tietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterissä oleviin henkilötietoihin.

CRM-järjestelmän tietosisältö ja tietolähteet

Tämä verkkosivusto käyttää HubSpot -markkinointiautomaatiojärjestelmää. HubSpot käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme. Käytämme näillä evästeillä ja yhteydenottolomakkeella kerättyjä tietoja raporttien koostamiseen, apuna sivuston parantamisessa sekä markkinointimme tukena. Tutustu HubSpotin tietosuojalausekkeeseen tästä.

Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä palvelujen toteuttamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle lähetettävä ja tallentuva tekstitiedosto. Evästeitä käytetään verkkosivujen käytön helpottamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla voidaan myös arvioida verkkosivujen käyttöä ja palveluiden markkinointia. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli käyttäjä ei halua evästeitä tallennettavan laitteelleen, voi käyttäjä asettaa selaimensa tai laitteensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä, ja poistamalla aiemmin tallennetut evästeet tyhjentämällä laitteensa ja selaimensa sivuhistoria. Ohjeet evästeistä kieltäytymiseen on löydettävissä täältä. Evästeistä kieltäytyminen voi johtaa palvelun asianmukaisen toiminnan häiriintymiseen.

Myös analyysipalvelut, kuten Google Analytics tai Hubspot, käyttävät evästeitä analyysien tuottamiseen ja käyttäjänhallintaan. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä UseLess Company Oy vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojalausekkeisiin.

Tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on UseLess Company Oy:n rekisterissä. Tämä tapahtuu yhteydenotolla rekisteriselosteessa ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Käyttäjät saavat milloin tahansa poistaa kaikki heistä rekisteriin tallennetut tiedot. Tietojen poisto tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluun. Tietojen poisto on lopullinen. 

Muutokset tietosuojaselosteeseen

UseLess Company Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi.