Use less for a reason.

Antikuluttaminen tarkoittaa ennen kaikkea rahan säästämistä: ostamispäätöksen tekemisen sijaan päätetään jättää ostamatta. Kyse on kuitenkin paljon muustakin kuin vain rahasta

Future, it's about Useless. 

Ilmastonmuutos uhkaa tulevaisuuden ruokahuoltoa. Se lisää kuivuutta siellä missä on jo valmiiksi kuivaa ja sademääriä siellä missä jo valmiiksi sataa paljon. Ilmastonmuutos uhkaa lisätä entisestään pakolaisten määrää, joka jo nyt on yli 65 miljoonaa. Ilmastonmuutos uhkaa, mutta toimet sen torjumiseksi tapahtuvat toivottoman hitaasti.

 

Me uskomme, että ilmastonmuutos voidaan torjua vain tekojen kautta. Ihminen tekee päivittäin noin 35 000 valintaa, jotka johtavat tekoihin. Pelkästään ruoan suhteen jokainen tekee päivittäin noin 227 valintaa (1). 

Olemme laskeneet, että 10 % kulutuksesta on helposti vähennettävissä. Tällöin vältyttäisiin lisäämästä kasvihuonekaasupäästöjä ja resurssihukkaa. Tämä voi johtaa suomalaisissa kotitalouksissa jopa 3600 €:n vuosittaisiin säästöihin. Näillä helpoilla toimenpiteillä kotitaloudet voisivat säästää 9,2 miljardia euroa Suomen tasolla ja 13 biljoonaa euroa maailmalla. Saavutetut säästöt voidaan investoida mm. uusiutuvaan energiaan. 

Yksinkertaistaen, antikuluttamalla (2) jokaisella ihmisellä on mahdollisuus osallistua henkilökohtaisiin, yhteiskunnallisiin ja globaaleihin talkoisiin: antikulutus kasvattaa varallisuutta, joukkorahoittaa resurssiviisasta infraa ja torjuu ilmastonmuutosta.

Uselessin tavoite on tehdä antikuluttamisesta sekä helppoa ja hauskaa että merkityksellistä ja tuottavaa. Tavoitteemme on myös varmistaa, että kertyneet varat investoidaan projekteihin, jotka ovat ilmaston ja kestävyyden kannalta nettopositiivisia.

Useless Company (Oy) sai vasta alkunsa, mutta työtahti sen kuin kiihtyy. Valmiin tuotteen, eli Useless-käyttäjäsovelluksen, julkaisuajanohta ajoittuu loppusyksyyn. Sillä välin voit jo miettiä, minkälainen antikuluttaja sinusta tulee - pysy kuulolla!

 

Don’t be useless, join Useless!

Maija, Lassi, Paavo, Anna K. & Anna C. 

________________

1. Wansik and Sobal 2007

2. Antikulutus on päätös jättää kuluttamatta. Antikuluttamalla voi nostaa säästämisastetta. Kun tarpeeksi moni antikuluttaa, kertyneet säästöt voidaan investoida mm. uusiutuvaan energiaan.