Blog1

12.3.2018

Suomalaiset kotitaloudet voisivat helposti vähentää kulutustaan 10 %:lla eli noin 3600 €:n edestä. Mistä nämä luvut sitten on saatu?

Tilastokeskus julkaisee kaikille avointa, hyvinkin yksityiskohtaista dataa kotitalouksien kulutusmenoista*. Menot on jaettu 12 kategoriaan ja edelleen alakategorioihin, joita on yhteensä lähes 1000. Keskimääräisen kotitalouden kulutusmenot ja laskemamme antikuluttaminen on esitetty alla olevassa kuvassa.

Vuosittain kotitaloudet kuluttavat rahaa keskimääräisesti siis 35 770 €, josta suurimmat osuudet kuluvat asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Vaikka asumisesta olisi varaa säästää huomattavasti enemmän, laskimme säästöjen aluksi syntyvän pienillä, 10 % energiankulutusta pienentävillä toimenpiteillä. Tämä tarkoittaa reilun prosentin eli 144 €:n säästöjä.

Liikkumiseen laskimme 18 %:n eli 1091 €:n säästön, joka syntyy ulkomaille suuntautuvien lentomatkojen vähentämisestä, yksityisautoilun välttämisestä sekä keskimääräisellä tasolla pienentyvästä uusien ajoneuvojen hankinnasta.

Ruoka on kategoria, josta useimpien on helppo säästää. Laskimme, että korvaamalla lihaa ja maitotuotteita kasviperäisillä proteiineilla ja vähentämällä epäterveellisten ruokien syömistä, on säästettävissä viidennes kulutuksesta eli 929 €.

Muut tavarat ja palvelut sisältävät kaikenlaista vakuutuksista ja lastenrattaista kampaamokäynteihin. Vähensimme ainoastaan puhtaus- ja kosmetiikkatuotteista, joille arvioimme 10 %:n vähennyksen. Tällä maltillisella vähennyksellä on saavutettavissa 2 %:n eli 71 €:n säästö. Kulttuurista ja vapaa-ajasta laskimme vähennyksiä muun muassa valmismatkoihin sekä leluihin ja harrastusvälineisiin. Noin neljänneksen vähennyksillä olisi kategoriassa säästettävissä 7 % eli 254 €.

Kodin kalusteiden ja elektroniikan hankinnan osalta laskimme 10 %:n vähennyksen, joka vastaa 168 €:a. Hotelli-, kahvila- ja ravintolakategoriassa laskimme, että puolittamalla roskaruoan määrän ja ravintoloissa nautitun alkoholimäärän saavutettaisiin 11 %:n eli 162 €:n vuosittaiset säästöt.

Vaatteisiin ja jalkineisiin puolestaan arvioimme viidenneksen vähentämistä, millä olisi saavutettavissa 235 €:n säästöt. Alkoholijuomista ja tupakasta laskimme 509 €:n säästöt, jotka syntyvät 60 %:n vähentämisestä alkoholin kulutuksesta ja 75 %:n vähentämisestä tupakasta. Terveydestä, tietoliikenteestä ja koulutuksesta emme tehneet vähennyksiä.

Laskemamme säästömahdollisuudet ovat esimerkkejä ja osoittavat, kuinka pienilläkin muutoksilla voi olla lopulta suuri vaikutus. Jokaisen yksilön kuluttaminen on kuitenkin erilaista – mistä sinä aiot antikuluttaa?

________________________________________________________

*Laskelmissa on käytetty vuoden 2012 dataa. Laskelmat päivitetään vuoden 2016 kulutusmenojen julkaisemisen jälkeen. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__ktutk/statfin_ktutk_pxt_001.px/?rxid=939504e1-9578-41cc-81d4-0ea2ad331740