Taas mennään velaksi!

Tänään maanantaina 29. heinäkuuta on vuoden 2019 globaali ylikulutuspäivä. Tällä tahdilla kulutuksemme ylläpitämiseen tarvittaisiin siis 1,75 maapalloa. Viime vuonna globaali ylikulutuspäivä oli 1. elokuuta eli tänä vuonna päivä tuli taas hieman aiemmin. 

Ylikulutuspäivä on se päivä, jolloin ihmiskunta on ylittänyt maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Ylikulutuspäivän laskee Global Footprint Network ja se perustuu heidän kehittämäänsä ekologisen jalanjäljen mittariin. 

BIOS -tutkimusyksikön Ville Lähde kirjoitti viime vuonna laajasti Global Footprint Networkin menetelmästä ja sen haasteista. Vahva suositus tällä tekstille! Siinä käydään kattavasti läpi millainen menetelmä on ja millaisia haasteita siihen kuitenkin vielä liittyy. Sanoma tekstissä on kuitenkin se, että tekoja on tehtävä ja nopeasti koska on selvää, että ihmiskunta elää tällä hetkellä yli luonnon kantokyvyn. Esimerkiksi hiilipäästöt täytyy saada lähivuosina negatiivisiksi. 

Miten vähentäisin päästöjäni?

On tärkeää, että meillä on erilaisia mittareita, joilla kokonaistilannetta ja muutoksen suuntaa voidaan arvioida. Nyt kuitenkin on myös erittäin tärkeää keskittyä tekoihin ihan kaikilla yhteiskunnan ja arjen tasoilla. Päästöjen vähentämisen voi aloittaa esimerkiksi omasta vaatekaapista tekemällä Kesä lempivaatteissa-lupauksen loppukesän ajaksi, tai pyrkimällä minimoimaan tulevien lomamatkojen päästöjä. Omien päästöjen laskemisen tueksi kannattaa myös ottaa henkilökohtainen hiilibudjetti.  

Vähempi kuluttaminen ehkäisee ilmastonmuutosta ja auttaa huomaamaan, ettei nykyinen elintasomme ole riippuvainen pelkästä aineellisesta kulutuksesta. Kuluttamalla vähemmän siirrät ylikulutuspäivää lähemmäksi loppuvuotta ja säästät rahaa. Ilmasto ja lompakko kiittävät!

Spread the word

Contacts

Maija Leino
maija.leino(at)useless.fi
+358442161611